Chính sách hoàn trả và hoàn tiền

Chúng tôi có chính sách hoàn trả trong 30 ngày, nghĩa là bạn có 30 ngày sau khi nhận được hàng để yêu cầu trả lại.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải ở tình trạng như lúc bạn nhận được, chưa qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, có thẻ và trong bao bì gốc. Bạn cũng sẽ cần biên lai hoặc bằng chứng mua hàng.

Để bắt đầu hoàn trả, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hello@tappwater.asia . Xin lưu ý rằng hàng trả lại sẽ cần được gửi đến địa chỉ sau: [CHÈN ĐỊA CHỈ TRẢ LẠI]

Nếu việc trả lại hàng của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn vận chuyển trả lại cũng như hướng dẫn về cách thức và địa điểm gửi gói hàng của bạn. Các mặt hàng được gửi lại cho chúng tôi mà không yêu cầu trả lại trước sẽ không được chấp nhận.

Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi trả lời nào tại hello@tappwater.asia .


Thiệt hại và các vấn đề
Vui lòng kiểm tra đơn hàng của bạn khi tiếp nhận và liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu mặt hàng bị lỗi, hư hỏng hoặc nếu bạn nhận sai mặt hàng, để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và khắc phục.